Assemblée générale

Invitation à la 23ème assemblée générale – samedi 9 mai 2015 à 17h00 – Bergerstube Ferden 
Einladung an unserer 23. Generalversammlung – Samstag den 9. Mai 2015 um 17Uhr00 – Bergerstube Ferden

15h15 visite du Musée du Lötschental à Kippel
15Uhr15 Führung des Lötschentaler Museums in Kippel

Info et inscriptions : marge.morand@bluewin.ch
Inofs und Anmeldung : marge.morand@bluewin.ch